Make your own free website on Tripod.com

M&L AGENCY

Prevodi

Za Nas
Prevodi
USA
Avstralija
Grcija
Egipet
Dubai
Irska
Canada
Ceska
Pazar
Anglija
Kontakt

ПРЕВОД

АГЕНЦИЈАТА КОЈА ВОЕДНО ФУНКЦИОНИРА И КАКО БИРО ЗА ПРЕВОД, НУДИ МОЖНОСТИ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА СЕКАКОВ ВИД ТЕКСТОВИ ОД МАКЕДОНСКИ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ И ОБРАТНО.
МНОГУ Е БИТНО ДА СЕ НАПОМЕНЕ ДЕКА СЕ ОПФАТЕНИ ДУРИ 30 ЈАЗИЦИ ЗА КОИ СЕ ВРШИ ПРЕВОД СО ШТО СЕ ПОКРИВА ПОТРЕБАТА ЗА ПРЕВОД ВО МАКЕДОНИЈА. ВО ПРИЛОГ ЌЕ ЈА ВИДИТЕ КОМПЛЕТНАТА ЛИСТА НА ЈАЗИЦИ:
 
АНГЛИСКИ
ФРАНЦУСКИ
ГЕРМАНСКИ
ИТАЛИЈАНСКИ
ШПАНСКИ
 

M&L Agency CONTACT

Str. Kiro Koseski 4 * Prilep * RM