Make your own free website on Tripod.com

M&L AGENCY

Dubai
Za Nas
Prevodi
USA
Avstralija
Grcija
Egipet
Dubai
Irska
Canada
Ceska
Pazar
Anglija
Kontakt

ДУБАИ

Dubai e grad vo Obedinetite Arapski Emirati {to e finansiran da izrasne vo prekrasna turisti~ka i delovna atrakcija. Sekoj den se gradi se pove}e i sekoj den se baraat se pove}e rabotnici. Glavninata od rabotnata sila vo OAE se sostoi od stranski rabotnici vo pove}e oblasti. Bidej}i turizmot e edna od najrazvienite i најпрофитабилни granki, tokmu tuka i se baraat stranski rabotnici za popolnuvawe na rabotnite mesta. Ova e prilika za site onie koi {to sakaat da zapoznaat nova sredina, novi prijateli, da steknat rabotno iskustvo i da zarabotat vo edno od najprivle~nite mesta vo svetot.

 

Potrebni uslovi za aplikantite:

- Vozrast do 30 godini (paso{ ili li~na karta kako dokaz);

- Solidno poznavawe na Angliskiot jazik (intervju vo agencijata);

- Popolnuvawe na aplikacija (dostavuvawe preku e-mail ili li~no);

- Uplata od 2000 denari pri apliciraweto;

- Dve fotografii format paso{ i dve so cela figura;

- Vredni, motivirani i bez predrasudi;

- Уверение за неосудуваност

- Li~no prisustvo na intervju so Rabotodavecot od Dubai vo Skopje.

 

Intervjuto so Rabotodavecot e presudno za va{eto zaminuvawe na rabota. Va{a obvrska e da gi ubedite deka gi zadovoluvate site uslovi i deka zaslu`uvate da ve primat na rabota. Dokolku ve odberat, garantirana e plata od najmalku 400-500 dolari, garantirano i plateno smestuvawe, ishrana, patni bileti do Dubai i nazad i vizno-administrativni tro{oci za rabotna viza. Dogovorot za rabota e na tri godini, so minimalen raboten period od 6 meseci. Rabotnite mesta se vo hoteli, restorani i zabavni parkovi. Zna~i podgotvete se za novi iskustva, zarabotka i mnogu zabava.

geo.jpg

wildwadi.jpg

ostrov.jpg

dubaitower.jpg

burjalarab.jpg

M&L Agency CONTACT

Str. Kiro Koseski 4 * Prilep * RM